МОДУЛИ ЗА СЛЕДЕНЕ И УПРАВЛЕНИЕ - FDCIO224

  • МОДУЛИ ЗА СЛЕДЕНЕ И УПРАВЛЕНИЕ - FDCIO224

МОДУЛИ ЗА СЛЕДЕНЕ И УПРАВЛЕНИЕ - FDCIO224

  • Код на продукт: FDCIO224

Изпратете запитване

Входно/Изходния модул за пожарогасене FDCIO224 разполага с
4 управляващи изхода с контакти не релета без напрежение за
 управление на VdS интерфейс на устройство за активиране на гасенето и 4
контролирани контактни входа за потвърждение (съобщения за състояние)