Повторителен панел Cerberus PRO FT2010-A1

  • Повторителен панел Cerberus PRO FT2010-A1

Повторителен панел Cerberus PRO FT2010-A1

  • Код на продукт: FT2010-A1

Изпратете запитване

Повторителен панел Cerberus PRO FT2010-A1_ FT2010-C1_ FT2011-A1, FT2010-A1, FT2010-C1, FT2011-A1

Повторителен панел,
Повторителен дисплей
Малък повторителен панел за използване с адресируеми
Sinteso FS20 и Cerberus PRO FS720 пожароизвестителни централи.
Комуникация чрез FDnet/C-NET ция чрез FDnet/C-NET.

•Захранване чрез FDnet/C-NET, възможно е допълнително 24 V захранване
•Двупроводна инсталация
•Голям дисплей с показания на обикновен текст (6 линии от 40 знака)
•До 8 повторителни панели и повторителни дисплеи могат да бъдат свързани
с контролнен панел  FC2020/FC2030/FC721/FC722
•До 16  повторителни панели и повторителни дисплеи могат да бъдат
свързани към огън контролен панел FC2040/FC724
•Еднаквъв изглед, като с контролния панел
•Дизайнът отговаря на всички FT2040/FT724  и FC20xx/FC72x пожароизвестителни панели
•Плосък, елегантен корпус