КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - XC1003-A 19 rack variant

  • КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - XC1003-A 19 rack variant

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - XC1003-A 19 rack variant

  • Код на продукт: XC1003-A 19 rack variant

Изпратете запитване

Този вариант предлага същите възможности за свързване, както XC1001-A. До 16 панела могат да бъдат монтирани в 19 " РАК панел, конфигурирани в комплексна мулти-секторна инсталация.
- Управление на пилотен цилиндър
- Следене и управление на селекторен вентил
- Inter-блокиращи функции могат да бъдат конфигурирани