КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - Cerberus PRO FC726

  • КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - Cerberus PRO FC726

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - Cerberus PRO FC726

  • Код на продукт: FC726

Изпратете запитване

Пожароизвестителна централа - 12 loop
Серия FS720
Модулна, предварително настроена и управлявана от процесор
пожароизвестителна централа за свързване за максимум до 1512 адреса.

 •Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720
 •Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия
 •В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като
пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
 •Вградена функция за работа в аварийни ситуации
 •Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN54
 •Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
 •Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
 •Слотове за серийни портове и максимум 5 допълнителни карти
 •Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа
 •Детекция и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на
всички Cerberus PRO устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране
 •Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в
контурите на детекторите (C-NET)
 •Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди
 •Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп
 •Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани от процесор