КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - Cerberus PRO FC724

  • КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - Cerberus PRO FC724

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - Cerberus PRO FC724

  • Код на продукт: FC724

Изпратете запитване

Пожароизвестителна централа - 4 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 504 адреса.

 •Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия
 •В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като
пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
 •Вградена функция за работа в аварийни ситуации
 •Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN54
 •Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
 •Вграден и лесен за използване функционален блок
 •Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
 •Слотове за серийни портове RS232, RS485
 •Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа
 •Детекция и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на
всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране
 •Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720
 •Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в
контурите на детекторите (C-NET)
 •Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди
 •Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп
 •Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани от процесор