Партньори

ПРОДУКТИ:

СИМСИС е партньор на дългогодишно доказали се в своята сфера компании, доставчици на оборудване за високо технологични системи в областта на:

·         Системи за пожароизвестяване;

·         Водни и газови системи за пожарогасене;

·         Системи за пожарогасене с пяна и прах;

·         Сигнално-охранителни системи;

·         Системи за контрол на достъпа;

·         Системи за отчитане на работно време;

·         Системи за детекция на газове;

·         Системи за видеонаблюдение;

·         Интегрирани системи, базирани на софтуер, обединяващ различни продукти на общи обекти;

·         Изграждане на електроинсталации, осветление, UPS;

·         Компютърни мрежи.

СИМСИС е партньор и работи със следните марки:

·         Системи за пожароизвестяване - SIEMENS, SCHRACK SECONET;

·         Водни и газови системи за пожарогасене - SIEMENS;

·         Системи за пожарогасене с пяна и прах - SIEMENS;

·         Сигнално-охранителни системи- SIEMENS, PARADOX, DSC, AMC, INIM;

·         Системи за контрол на достъпа - SIEMENS, JANTAR;

·         Системи за отчитане на работно време - SIEMENS, JANTAR;

·         Системи за детекция на газове - SIEMENS, GAS SENSE;

·         Системи за видеонаблюдение - DVC, SAMSUNG, HIKVISION, CALLISTO, AMERICAN DYNAMICS, SIEMENS;

Специализирана в изпълнение на системи СИМЕНС, регистриран техен партньор. Основен подизпълнител и партньор на фирма ПРОТЕХ АД, работим и с други партньори и системи на фирми SCHRACK Seconet – Австрия,Сектрон – България, Аларм Аутоматика – Хърватска и други.