Целта на създаване на инженеринговата компанията от първия ден, е да се фокусираме върху качествено и компетентно обслужване на нашите Клиенти, като съчетаем над 15 годишен опит при консултиране, проектиране и изграждане на системи за сигурност, и енергията на младия екип.

СИМСИС  съветва по всички аспекти на сигурност и защита. Предлагаме изключителна техническа експертиза и познания в областта на сигурността, на системно и електро проектиране, инсталиране и монтаж, съпроводени с аналитични консултации и поддръжка. Ние обещаваме да Ви предоставим възможно най-доброто инженерно решение за Вашата сигурност  и защита на имущество.

ДЕЙНОСТ:
СИМСИС е специализирана в проектиране, доставка и изпълнение на интегрирани решения за защита на човешки живот и имущество, както и изпълнение на всички видове електроинсталации. Изпълняваме следните услуги:

·         Консултации и оценяване на пожарен риск;

·         Консултации и оценяване на сигурността на обекти;

·         Изготвяне и съгласуване на проекти за ел.инсталации, системи за сигурност и защита;

·         Изготвяне на инвестиционни проекти и проекти за пожарна безопасност;

·         Изготвяне и водене на противопожарни досиета на обекти;

·         Доставка на техника от реномирани производители;

·         Извършване на инсталационни и монтажни дейности;

·         Пускане в експлоатация, клиентски настройки и тестове;

·         Гаранционни и извън гаранционно сервизно обслужване;

·         Планирано техническо обслужване на системи;

·         Сертифициране на електрически и вътрешни комуникационни инсталации.

ПРОДУКТИ:

СИМСИС е партньор на дългогодишно доказали се в своята сфера компании, доставчици на оборудване за високо технологични системи в областта на:

·         Системи за пожароизвестяване;

·         Водни и газови системи за пожарогасене;

·         Системи за пожарогасене с пяна и прах;

·         Сигнално-охранителни системи;

·         Системи за контрол на достъпа;

·         Системи за отчитане на работно време;

·         Системи за детекция на газове;

·         Системи за видеонаблюдение;

·         Интегрирани системи, базирани на софтуер, обединяващ различни продукти на общи обекти;

·         Изграждане на електроинсталации, осветление, UPS;

·         Компютърни мрежи.

СИМСИС е партньор и работи със следните марки:

·         Системи за пожароизвестяване - SIEMENS, SCHRACK SECONET;

·         Водни и газови системи за пожарогасене - SIEMENS;

·         Системи за пожарогасене с пяна и прах - SIEMENS;

·         Сигнално-охранителни системи- SIEMENS, PARADOX, DSC, AMC, INIM;

·         Системи за контрол на достъпа - SIEMENS, JANTAR;

·         Системи за отчитане на работно време - SIEMENS, JANTAR;

·         Системи за детекция на газове - SIEMENS, GAS SENSE;

·         Системи за видеонаблюдение - DVC, SAMSUNG, HIKVISION, CALLISTO, AMERICAN DYNAMICS, SIEMENS;

·         Интегрирани системи, базирани на софтуер, обединяващ различни продукти на общи обекти - SIEMENS, AB SYSTEM;

·         Изграждане на електро инсталации, осветление, UPS – SCHRACK TECHNIK, BIRTASH KABLO;

·         Компютърни мрежи SCHRACK TECHNIK.