Услуги

Пълен инженеринг и управление на проекти на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност:

·     Системи за пожароизвестяване

·     Системи за пожарогасене

·     Системи за отвеждане на дим и топлина

·     Системи за детекция на газ и пламък

·     Системи за видеонаблюдение

·     Системи за контрол на достъп

·     Системи за отчитане на работно време

·     Системи за техническа охрана

·     Интегрирани системи за сигурност и визуализация

За своите клиенти, СИМСИС ЕООД извършва следните дейности:

·     Огледи и консултитане на клиенти, изготване на предложение;

·     Оценка на риска от възникване на пожари;

·     Изготвяне на идейни, технически и работни проекти, както и част „Пожарна безопасност” на инвестиционни проекти;

·     Управление на проекта;

·     Доставка на оборудване;

·     Извършване на пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация;

·     Обучение на ръководен и експлоатационен персонал;

·     Сервизна гаранционна и извън гаранционна поддръжка;

·     Планови профилактични преоверки по наредбите валидни в страната и ЕС;

·     Изготвяне на ПП досие на обект и евакуационни планове;

·     Обучение на отговорния персонал по безопасността на обекта.